%{tishi_zhanwei}%

Chairman Chu Yufeng and his party visited Yuan'an, Shanghai